Need fassaadielemendid on hoonetele välis- ja siseilme ning kasutusmugavuse andmisel sisuliselt sama olulised, kui on meie kõigi jaoks silmad ja suu. Kvaliteetselt ehitatud või renoveeritud hoonele annavad just uksed-aknad selle lõpliku ilme, samuti sõltub nende paigutusest ja kvaliteedist hoone sisekliima, soojapidavus, valgusküllasus, turvalisus ja ühtlasi ka kasutusmugavus. On selge, et ühegi korraliku ehitise puhul ei soovi me antud tegurite arvelt kvaliteedis kaotada ja seepärast on Aavo Puukoda lähtunud ka oma eesmärkide seadmises alati just kvaliteedist.

Puit materjalina  on hoonete avauste katmisel olnud väga laialt kasutatav materjal juba aegade algusest peale - ühelt poolt on see piisavalt tugev, et pakkuda kaitset väliste tegurite eest, teisalt on puit kerge ning kergesti töödeldav, kolmandaks on puidu soojusjuhtivus võrdlemisi madal võrreldes nii mõnegi alternatiivse materjaliga, pakkudes talvel mõnusalt sooja ja suvel kuumaga jahedust. Palju oleneb ka sellest, mis puiduga on tegemist ja kuidas ning milliste vahenditega seda on töödeldud.


► UKSED
      ⇒ Täispuituksed
      ⇒ Soojustatud uksed

AKNAD
TREPID JA PIIRDED
PUITMÖÖBEL
      ⇒ Tuppa, kontorisse
      ⇒ Aeda, õue, parki
KAATRID
TÄISPUITUKSED


Täispuidust uksed on kahtlemata silmale kaunid vaadata ning kasutades nende katmisel värvi asemel peitsi ning lakki, jätavad endast ka äärmiselt  naturaalse mulje. Lisaks on puidu muster alati kordumatu ja see annab igale uksele ka isemoodi ilme. Küll tuleks enne täispuitukse kasuks otsustamist arvesse võtta paari olulist aspekti. Nimelt, erinevalt soojustatud ustest, mängivad täispuituksed vastavalt väliskliima muutustele rohkem - õhuniiskuse kasvades puit paisub, päikesepaistelistel perioodidel aga kuivab kokku. Sellest asjaolust lähtuvalt ei saa täispuituste lengid olla tehtud väga tihedad, mis jälle omakorda tähendab külmal perioodil teatavat soojuskadu. Samuti ei soovitaks me täispuituste kasuks otsustada juhtudel, kus välisuks on väga avatud sademetele ja päikesele, sest need kaks kipuvad ajapikku puidule liiga tegema, mille tulemusena puidu sisse ilmuvad praod ja uks hakkab lagunema. Niisiis sobib täispuituks välisuksena pigem majadele, mil on ukse kohal korralik varjualune, mis ei lase uksele sattuda ei sademetel ega otsesel päikesekiirgusel. Muidugi ei ole alati võimalik neist juhistest lähtuda näiteks ajalooliste objektide renoveerimisel, kus algupärasega identne puituks on nõutud juba miljööväärtuslikel kaalutlustel muinsuskaitse nõuetega. Sellistel puhkudel tuleb lihtsalt oma uksel tihedamini silma peal hoida ning värvkatte pragunemisel uks uue kaitsekihiga katta, et vältida puidu kahjustumist.

Suurepäraselt sobivad täispuidust uksed aga siseruumidesse, kus kliima on märgatavalt stabiilsem, õhuniiskus väiksem ja ohtu pole ka otsesest päikesekiirgusest.

51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 29 28 26 25 24 23 21 20 19 18 17 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1