Sellised pillid ei sõida just tihti Emajõel vastu, aga vahest tuleb elus ette ka hetki, mil meistril silmad tõeliselt särama löövad, sest pakutav tööots ei eelda mitte igapäevast käe sisse kulunud võtete rakendamist ja harjumuspärast vilumust uste, akende ja treppide treimisel, vaid toob endaga kaasa lisaks korralikule väljakutsele ka võimsa inspiratsioonipuhangu ning topeltannuse rahulolu silmailust, mis taoliste tööde valmimine pakub.

EKSKLUSIIVSETE PUIDUST KAATRITE RENOVEERIMINE


 

Mõned stiilinäited kaunitaridest, millele meil on õnnestunud uus väljanägemine anda. Ääremärkusena olgu lisatud, et piltidel 1 ja 4 pole mitte meie kätetöö, vaid sellistena need paadid tee meie puutöökotta leidsid. Ülejäänud seitsmele pildile on jäädvustatud meie töö tulemus ehk siis sellistena jõudsid need kaatrid meie klientide juurde tagasi.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9